Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy adres strony www.naryby.com.pl  (dalej: Serwis).

1. Administratorem danych osobowych 

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest:

"AQUA FART" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Cezary Zbigniew Jankowiak z siedzibą w Węgorzewie (11-600), ul. Generała Józefa Bema 31, aqua.fart@wp.pl, tel. 87 427 50 90,  NIP: 8451663238, REGON: 519572849, („Administrator”).

2. Bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników Serwisu Administrator działa 

w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE („RODO”).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

1) przetwarzane zgodnie z prawem;

2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3) poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Pozyskiwanie danych osobowych

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich aktywności 

w następujący sposób:

1) poprzez dobrowolne wprowadzenie informacji w formularzach, w celu:

a) podjęcia przez Administratora niezbędnych działań związanych z realizacją umowy, w szczególności przetwarzania zamówień i zwrotów, wysyłania SMS-ów lub wiadomości e-mail (w zależności od przekazanych przez Nabywców danych osobowych) z informacjami o statusie realizacji zamówienia oraz kontaktu w razie wystąpienia problemów z realizacją zamówienia. W takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Administratorem – art. 6 ust.1 lit b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,

b) udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

c) celu przesyłania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę można wycofać poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail Administratora,

d) realizacji uzasadnionego interesu Administratora w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO np. ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Administratora roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

e) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Podczas pierwszej wizyty w Serwisie użytkownik informowany jest o używaniu plików cookies.

Cookies niezbędne do działania witryny można zmienić  zmieniając ustawienia przeglądarki, przy czym należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie witryny.

Wyłączenie niektórych plików cookie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika.

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w serwisie, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Internetowym serwisie informacyjnym.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

pliki niezbędne - niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików. Pliki te nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

pliki dotyczące preferencji - pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik

pliki dotyczące statystyki - statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje. 

pliki dotyczące marketingu - marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne 

i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

4.Odbiorcy danych:

W związku z prowadzoną działalnością Administratora odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w szczególności usługi IT, obsługę prawną, księgową, marketingową. 

5.Prawa Użytkownika: 

Użytkownikowi Serwisu przysługuje wgląd do jego danych przetwarzanych przez Administratora. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, przenoszenia, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu.

W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem  korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres e-mail Administratora. 

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.Linki:

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

7.Wtyczki: 

Facebook, YouTube, Twitter, Linkedln, Google Maps.